Liens

Articles

Catégories

Lettre d’info de Transition de Pays bas, une mélange de néerlandais, le Tour de France de Rob Hopkins en anglais et une article de Portugal en anglais! multi culti!

netwerk voor lokale transitie 2 May 2019

Heel veel mensen bouwen lokaal aan het omschakelen naar een mooiere, duurzame samenleving. Aan alternatieven voor schone energie- en voedselproductie, aan een eerlijke en circulaire economie en aan een hechtere relatie tussen mens en natuur. Transitie Nederland brengt het verhaal dat deze initiatieven vertellen in kaart. We […]