Liens

Articles

Catégories

Mercredi 27 juillet Grand rassemblement festif : 19.00 Bayonne

Mezu hau ez baldin bada ongi agertzen: hemen klika ezazu – Si ce message ne s’affiche pas correctement : Cliquer ici

Merci de partager ce message !

Pour
un Pays Basque
en transition :

Construisons ensemble
la Communauté
Pays Basque

Ce mercredi 27 juillet à 19H00, une maison symbolisant la Communauté d’agglomération Pays Basque sera édifiée à Bayonne, sur le mail Chaho Pelletier, juste à côté du comptoir paysan.

De nombreux artistes et personnalités seront également présents dans ce rassemblement festif. L’objectif est de montrer l’attachement de la société civile locale à la création de ce nouveau cadre institutionnel.

En effet, rien n’est définitivement gagné. Alors que la plupart des élus et acteurs de la société du Pays Basque nord travaillent à construire cette Communauté Pays Basque, certains s’ingénient à allumer des polémiques, poser des recours, refusant d’accepter un vote au résultat pourtant sans appel: 70 % des communes représentant les 2/3 de la population ont dit oui à cette Communauté d’agglomération Pays Basque.

La création de cette nouvelle structure intercommunale offrira au Pays Basque nord des possibilités supplémentaires d’actions et de moyens en matière de transition énergétique, de politique des transports alternative au tout voiture, de solidarité entre la côte urbanisée et l’intérieur rural etc.

Bizi appelle donc à appuyer la mise en place de cette Communauté Pays Basque et à participer massivement au rassemblement Denak Batera de ce mercredi 27 juillet.

Bizi !

Co-voiturage pour le rassemblement Denak Batera :
www.batera.info/rendez-co-voiturage-se-rendre-rassemblement-denak-batera

 

 

Milesker mezu honen pasarazteaz!

Euskal Herria
trantsizioan
izan dadin:

Elgarrekin
Herri Elkargoa
eraiki dezagun

 

Asteazken honetan, uztailaren 27an, arratseko 19:00etan, Baionan, Xaho Pelletier pentzean, Laborarien Xokoaren ondoan, Euskal Hirigune elkargoa sinbolizatzen duen etxe bat eraikia izanen da.

Ainitz artista eta pertsonalitate ere hor izanen dira besta giroko topaketa elkarretaratze honetan. Helburua da eremu instituzional berri horren sortzeari dagokionez tokiko jendarte zibilaren atxikimenduaren erakustea.

Alabainan, deus ez da behin betiko irabazia. Ipar Euskal Herriko hautetsien eta jendarteko aktoreen gehiengoak Herri Elkargo honen sortzearen alde lan egiten duelarik, batzu ari dira saiakera ezberdinak egiten polemiken sortzeko, errekurtsoen pausatzeko, helegiterik gabeko emaitza (Herri Elkargoari bai erran diote biztanleriaren bi erenak ordezkatzen dituzten herriko etxeen %70ak) lortu duen bozkatzearen onartzea errefusatuz.

Herriarteko egitura berri honen sortzeak Ipar Euskal Herriari eskainiko dizkio trantsizio energetikoaren arloan, dena autozko garraioari politika alternatiboetan, baserri gune den barnekaldea eta hiri gune den kostaldearen arteko elkartasunean ekintza posibilitate gehigarri batzu bai eta ere medio gehiago.

Bizi!k deitzen du beraz Herri Elkargo honen plantan emaitea sustatzerat eta parte hartzerat saldo haundian Denak Batera elkarretaratzean, asteazken honetan, uztailaren 27an.

Bizi !

Auto-partekatzea Denak Batera ekitaldira joateko:
www.batera.info/auto-partekatze-hitzorduak-denak-batera-ekitaldira-joateko/?lang=eu

Les commentaires ne sont pas possibles.